ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน