ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.80 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน