ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
22 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน