ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.20 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.40 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน