ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.60 เงิน 14  
16 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.60 เงิน 23  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.60 เงิน 23  
26 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดสร่างโศก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.20 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน