ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน