ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.50 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.50 เงิน 4  
7 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.50 เงิน 7  
9 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.50 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.50 เงิน 10  
12 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.50 เงิน 10  
13 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.50 เงิน 10  
14 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 15  
19 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน