ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน