ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.33 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนคลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.67 เงิน 30  
32 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.33 เงิน 34  
36 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 39  
41 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.33 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.33 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.67 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.33 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนวัดสร่างโศก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.67 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
61 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน