ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนคลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.50 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.50 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดสีล้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.25 ทอง 24  
26 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.75 ทอง 27  
28 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.75 ทอง 27  
29 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.75 ทอง 27  
30 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.66 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.25 ทอง 32  
33 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.75 ทอง 33  
34 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 36  
38 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.25 ทอง 38  
39 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 39  
41 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 39  
42 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.75 ทอง 42  
43 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.75 ทอง 44  
45 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.50 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.50 ทอง 47  
49 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
52 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน