ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน