ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.66 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน