ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.20 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน