ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.50 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน