ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน