ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.50 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดนาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน