ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสร่างโศก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.25 ทอง 13  
15 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.25 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน