ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 49 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 39 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 39 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 37 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 37 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 33 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 33 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 33 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 31 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 27 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 27 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 27 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 27 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 24 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 24 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 24 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 24 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 21 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 21 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 21 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 21 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 21 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 18 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 18 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
42 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน