ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 44 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 44 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
25 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
26 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
28 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน