ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 49 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 37 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 31 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 27 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 27 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 21 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 21 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 20 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 18 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 17 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 17 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 16 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 9 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 5 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 5 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน