ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 52 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 41 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 26 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 22 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 8 เข้าร่วม 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน