ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน