ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 49 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน