ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.50 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59.50 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56.50 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56.50 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 52.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 52.50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 44.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 44.50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 43.50 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน