ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน