ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเกาะกา สพป. นครนายก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน