ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวังยายฉิม สพป. นครนายก 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน