ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 835
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สพป. นครนายก 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน