ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสบกเขียว สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. นครนายก 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. นครนายก 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบางปรัง สพป. นครนายก 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. นครนายก 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน