ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สพป. นครนายก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา สพป. นครนายก 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดวังยายฉิม สพป. นครนายก 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดบางหอย สพป. นครนายก 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านดงแขวน สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคลอง23 สพป. นครนายก - -  
15 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน