ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสบกเขียว สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลอง24 สพป. นครนายก 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม สพป. นครนายก 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 49 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน