ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ สพป. นครนายก 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป. นครนายก 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน