ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ สพป. นครนายก 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน