ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองรี สพป. นครนายก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 68 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน