ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวันครู2504 สพป. นครนายก 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. นครนายก 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป. นครนายก 62 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน