ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก - -  
7 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน