ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครนายก 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหุบเมย สพป. นครนายก 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา สพป. นครนายก 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงแขวน สพป. นครนายก 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก - -  
15 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก - -  
16 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน