ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทองจรรยา สพป. นครนายก 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สพป. นครนายก 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดโคกลำดวน สพป. นครนายก 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน