ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางปรัง สพป. นครนายก 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. นครนายก 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก 76 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน