ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 71 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน