ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. นครนายก 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลอง33 สพป. นครนายก 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครนายก 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) สพป. นครนายก 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางหอย สพป. นครนายก 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 สพป. นครนายก 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 76 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน