ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลอง23 สพป. นครนายก 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป. นครนายก 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหุบเมย สพป. นครนายก 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน สพป. นครนายก 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สพป. นครนายก 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน