ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. นครนายก 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหลียนหัว สพป. นครนายก 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) สพป. นครนายก 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย สพป. นครนายก 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครนายก 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป. นครนายก 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดนาหินลาด สพป. นครนายก 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป. นครนายก 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน