ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหลียนหัว สพป. นครนายก 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย สพป. นครนายก 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สพป. นครนายก 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สพป. นครนายก 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป. นครนายก 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบางปรัง สพป. นครนายก 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 66 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน