ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหุบเมย สพป. นครนายก 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ สพป. นครนายก 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก 78 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน