ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเกาะกา สพป. นครนายก 82.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม สพป. นครนายก 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 77.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 76.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 76.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย สพป. นครนายก 64 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน