ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 91.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก - -  
5 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน