ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) สพป. นครนายก 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดท่าชัย สพป. นครนายก 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวังดอกไม้ สพป. นครนายก 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน