ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาหินลาด สพป. นครนายก 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 78.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. นครนายก 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก 75.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 74.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 67.80 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน