ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเกาะกา สพป. นครนายก 73.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 68.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 64.67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 63.28 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน